Legyél kicsi vagy nagy,...

 

...tapasztalatunk a mikrovállalkozásoktól kezdve

a multikig terjed.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a http://www.iprofit.hu domain néven lévő weboldal és az itt nyújtott szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatások technikai hátterét az üzemeltető cég biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A szolgáltatások használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. 

1. Az Adatkezelő

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a weboldal üzemeltetője az adatkezelő, nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető és annak munkavállalói tekinthetik meg. Az adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelés
Regisztráció

A szolgáltatások használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött.

A regisztráció önkéntes és az adatkezelés jogalapja az felhasználó előzetes hozzájárulása.

A regisztráció során egyértelműen jelzésre kerülnek a kötelezően és opcionálisan megadandó adatok. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. Kötelezően megadandó adatok általában az alábbiak: felhasználónév, jelszó és e-mail cím.

Ha a felhasználó úgy dönt, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek, a felhasználó azonban ezen időszak alatt is bármikor kérheti a regisztrációja, az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

Honlap látogatottsági adatok rögzítése, kezelése regisztráció nélküli használat esetén is rögzítésre kerülnek bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatok. A felhasználók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a megfelelő működtetés biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.

A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az üzemeltető szerverén.

A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A weboldal látogatottsági adatainak rögzítésére és mérésére az üzemeltető a szerveren működő naplózás mellett a Google Analytics szolgáltatást használja.A Google Analytics szolgáltatás adatvédelmi szolgáltatása itt található: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

“Cookie”-k elhelyezése, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére. A cookie-k célja: adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása.

Az adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználók böngészőjükben a cookie-kat le is tilthatják. Beállíthatják, hogy értesítést kapjanak arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, a cookie-k küldését bármikor letilthatja.

A cookie-k el nem fogadása azt eredményezheti, hogy bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ: http://www.cookiecentral.com.

Web bacon, clickstream data

Az üzemeltető a weboldalba harmadik személytől származó weboldalba ágyazott képet, „web bacon”, is elhelyezhet, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Az ebből keletkező információk, a “clickstream data” segítségével elemezhetők a látogatási szokások.

A „clickstream data” információk gyűjtése a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A méréshez szükséges képek nem láthatók az oldalon, a felhasználóknak nincsen lehetőségük, a letiltásukra. További információ a web beaconökről: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő, minden felhasználónak a számára releváns hirdetéseket biztosíthassanak.

A weboldalon megjelennek Google Adsense hirdetések! * A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén. * A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. * A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

Harmadik fél által telepített cookie-k

Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából.

Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára (“érdeklődés alapján célzott hirdetés”). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma.

A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

Az adatkezelés célja

A szolgáltatással összefüggésben az üzemeltető által végzett adatkezelések célja: * a szolgáltatás hatékony nyújtása * a regisztrált felhasználók azonosítása, * a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, * felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.), * működési problémák elhárítása, * közvetlen üzletszerzés. (Az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végzi az üzemeltető.) 

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra.

Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

  • A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető.
  • A regisztrált felhasználók szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi.
  • A felhasználók elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon. 

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az üzemeltető nem tudja megakadályozni.

A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket. 

5. Adatbiztonság

Bár az üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét. 

6. Záró rendelkezések
Jogok gyakorlása, jogorvoslat

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a info[kukac]iprofit. hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését info[kukac]iprofit. hu.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja,vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges jogi lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Módosítás

Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Kapcsolat

inbound certified professional
Bing Accredited Professional vizsga tanúsítvány
Google Display Hirdetés vizsga